-A A +A

Мемлекеттік қызметтер стандарттары

 

Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары

 

«Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013016#z366 (link is external)

Адвокаттық қызмет саласындағы мемлекеттік көрсету стандарттары

"Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу" мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011096#z6 (link is external)

Нотариаттық қызмет саласындағы мемлекеттік көрсету стандарттары

"Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау" мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z6 (link is external)

"Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z63 (link is external)

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары

"Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z17 (link is external)

"Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z451 (link is external)

"Жылжымайтын мүлiкке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z510 (link is external)

"Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z335 (link is external)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z220 (link is external)

"Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z279 (link is external)

"Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z720 (link is external)

Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары

 

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z7 (link is external)

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу,
олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z48 (link is external)

«Заңды тұлғалар мемлекеттік деректер қорынан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z533 (link is external)

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттiк көрсетілетін қызметінің стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z365 (link is external)

«Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың филиалдары мен өкілдіктері жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z297 (link is external)

«Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z436 (link is external)

Атқару саласында мемлекеттік стандарттар

 

«Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013779#z47 (link is external)

«Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013059#z11 (link is external)