-A A +A

Мақалалар

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу мерзімінің болмауы салдары

"Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" (бұдан әрі - Заң) Қазақстан Республикасының Заңының. 2007 жылғы 26 шілдедегі 9 бабына сәйкес, осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тұлға құқық (құқық ауыртпалығы) туындауы үшін негіз болып табылатын заңдық факт басталған, оның ішінде шартты нотариат куәландырған, сот шешімі күшіне енген, өзге де құқық белгілейтін құжаттар берілген кезден бастап алты айдан кешіктірмей мемлекеттік тіркеу туралы өтінішпен жүгінуге міндетті.

Қазақстанның тәуелсіздік күні

Қазақстанның тәуелсіздік күні — жыл сайын 16 желтоқсанда атап өтілетін  біздің басты ұлттық мерекеміз.

Дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттілік жаһандық индексінде: Жылжымайтын мүлікке мемлекеттік құқықтарды тіркеу кезінде бас тартудың негізгі себептері»

Құқықтарды тіркеу тәртібі, яғни мемлекеттің жылжымайтын мүліктің пайда болуы, ауырпалығы, ауысуы, тоқтатылуын мойындау, қажетті фактілердің бірі болып саналады. Өкінішкеорай, барлықкеректіқұжаттардыжинап, мемлекеттікбажсалығынтөлегенненкейін, жылжымайтынмүлікмәмілесінтіркелдідептолығыменсенімдіболуғаболмайды. Осы кезектежекелегенкедергілеркездеседі.

Мемлекеттіктіркеуден бас тартукелесіжағдайлардаболады:

«Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамы» идеясын іске асыру

       Елбасы Қазақ­станның әлеуметтік жаңғыр­тылуы бойынша ары қарай дамудың 20 қадамын нақ­тылап берді. Жалпыға ортақ еңбек қоғамы идеясы осыған жауап береді. Президент қоғамды жаңғырту үшін Үкіметке нақты 20 міндет қойды. Президент өз мақаласында әлеуметтік саясат бәсекеге қабілетті және күшті Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құруға бағытталуы тиіс деп жазады. Әлеуметтік мәселелерді кейінге қалдыруға болмайтынын сөз етеді.

«Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіне кіретін компаниялардың бәсекеге қабілеттілік индикаторын дамыту»

Тұрақты даму индикаторы (ағылш. index of sustainable development) – экономикалық және әлеуметтік өзгерістердің жағдайы мен өзгерістерін талдауға мүмкіндік жасайтын көрсеткіш. Индексті жүргізілуінің негізгі мақсаты ретінде жағдай мен оқиғаларды бағалау, туындаған жағдайдың дәрежесін және оны шешу мәселелерін қарастыру болып табылады.

Зияткерлік меншік құқығы нысандары

Қазіргі таңда зияткерлік меншікпен байланысты қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерінің маңызы арта түсуде.

Қазақстан Республикасы Зияткерлік меншік жөніндегі дүниежүзілік ұйымның мүшесі бола отырып, қабылданған әлемдік стандарттарға жауап беретін зияткерлік меншікке құқықтың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Зияткерлік меншік құқығы нысандарына мыналар жатады:

Қазақстан Республикасының Конституциясы.

2017 жылдың тамыз айының 30-да Республикада Конституция қабылданған күннен бастап 22 жылдығы тойланады. Қазақстан Республикасының тарихында 5 Конституция болды. Ол 1926 жылғы Қазақ АССР конституциясы, 1937 жылғы Қазақ ССР Конституциясы, 1978 жылғы Қазақ ССР Конституциясы және 1995 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Конституциясы Қазақстанның Жоғарғы Кеңесінің  IX сессиясында 1993 жылғы 28 қаңтардағы XII шақырылымда  қабылданды. Оның негізіне парламенттік Республика моделі жатады.  Онда тәуелсіздіктің алғашқы жылындағы күрделігі көрініс алады.

Сот актілерін орындамағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту

Демократиялық, құқық негізіндегі мемлекетті құруда үкімет ең маңызды құрамдас бөлігі бұл – сот филиалы, сот шешімдерінің орындаулын қолдайтын орындарының бірі болып табылады.

Сот  шешімдерін қатаң орындау – құқықтық мемлекет құру үшін қажетті шарт.

Қандай жағдайда атқарушылық өндірістер бойынша борышкерді әкімшілік жауапкершілікке тартуға болады

Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының  мәртебесі туралы  ҚР Заңының 125 б.,т.1 сәйкес борышкер атқарушылық құжатты орындамағаны үшiн әкiмшiлiк не қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкiн. Сот үкiмiн, сот шешiмiн немесе өзге де сот актiсiн және атқарушылық құжатты орындамауы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексі  669 бабына сәйкес әкiмшiлiк жауапқа тартылуына көзделген

Борышкелерді  әкiмшiлiк жауапқа тартылуы үшін   келесі шарттар сақталуы керек:

Алимент

Алимент – ақшалай немесе материалдық қамту, бір адам оны алуға құқығы бар екінші адамға ұсынуға міндетті.

Алиментті өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттар бойынша борышкер ретінде сот шешімімен жеке тұлғаға ғана танылуы мүмкін.

Алиментті өндіріп алу үшін ҚР «Атқарушылық өндіріс және сот орындаушылардың мәртебесі туралы» (бұдан әрі Заң) Заңның 9- бабына сәйкес мынандай атқарушылық құжаттар негіз болып табылады :

   - сот актілерінің негізінде берілетін атқарушылық парақтар;

Беттер